Sö zleşmeli Ikm Maaşları

Ismajli: Dinamika e zgjerimit të CoVid19 ka rënë

Shtimja në ditët e para të shfaqjws sl Virusit Corona nuk ka pasur shumë raste pozitive me civid19, por vetëm për pesë ditë janë shtuar 16 persona të infektuar.

Lajme dhe Ngjarje nga MPBAP – rks-gov.net

Lajme dhe Ngjarje nga Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Administratës Publike

მადლობა – MOD.GOV.GE

8. აწარმოეთ კონტროლი, შეფასება და რეგულირება თავი 1: შესავალი ზოგადი მიმოხილვა

Betimi i gjyqtarëve/ Kuvendi nxjerr jashtë loje Metën CNA.AL

Komisioni i Ligjeve miratoi sot ndryshimet e propozuara në ligjin “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”. Sipas ligjit në fjalë, nëse Presidenti i Republikës nuk organizon ceremoninë e betimit të gjyqtarit brenda një afati kohor, kërkesa mund t’i dërgohet me shkrim. Pra, nëse anëtari i Gjykatës Kushtetuese nuk thirret për të bere …

Pse duhet të zgjidhni SH.M.Q.SH. “SARAJ” – Shkolla e Mesme …

Sö zleşmeli Ikm Maaşları

Pse duhet të studiosh në Shkollën e Mesme të Qytetit të Shkupit “SARAJ”? Në një shkollë ku si pjesë e edukimit të nxënësit, konsiderohet nga shume analistë edukimi një nga mënyrat më efektive përsa lidhet me zhvillimin e mëtejshëm në IT të aftësive të tyre individuale, të cilat janë shumë të kërkuara dhe të nevojshme në ditët e sotme të një mjedisi global.

Njoftime Gjyqesore – qkb.gov.al

Njoftim për Personat Juridike. Ju sjellim në vëmendje se, çdo subjekt raportues ekzistues, person juridik i regjistruar në Regjistrin Tregtar dhe i identifikuar me NUIS, duhet të regjistrojë pronarin/ët përfitues në Regjistrin e Pronarëve Përfitues (RPP) brenda 60 ditëve nga krijimi i tij, sipas kërkesave të Ligjit nr. 112/2020 dhe VKM nr. 1088, datë 24.12.2020.

Previous PostNextNext Post